از اعمال کردن فونت تایپ فیس ها به ویو ها خسته شدید ؟ با این کتابخانه میتوانید تنها با چند خط کد فونت پیشفرض اپلیکیشنتون رو تغییر بدید. و همچنین میتوانید در کد های xml به صورت مستقیم به ویو ای خاص فونتی رو اعمال کنید.

روش استفاده

ابتدا کتابخانه را به پروژه اضافه کنید .

از طریق گریدل:

فونت های خود را به پوشه  assets  اضافه کنید.

برای فعال سازی و تغییر فونت پیشفرش اپلیکیشن کد زیر را باید به onCreate کلاس Activity اضافه کنید :

در کد بالا میبینید که با استفاده از متد setDefaultFontPath فونت پیشفرض اکتیویتی را تغییر دادیم.

و همچنین این متد را به Activity اضافه کنید :

حال اگر شما فونت های دیگری را در پوشه fonts در assets ریخته باشید به این صورت در xml استفاده میکنیم:

آدرس گیتهاب: https://github.com/InflationX/Calligraphy

یک برنامه نویس علاقمند به تکنولوژی
جمعه 2 نوامبر 2018